Integritetspolicy – GDPR

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det

Vi behandlar person- och kontaktinformation till dig i samband med att du fyller i formulären som finns tillgängliga på vår webbsida eller när du lämnar uppgifter till oss vid arrangemang. Typisk information som vi behandlar i dessa sammanhang är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-mailadress och eventuellt medlemsnummer.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera vårt medlemsregister, medlemsarbete, informationsarbete, lotterier och arrangemang, att informera dig om 3generationer.se:s aktiviteter samt skicka ut nyhetsbrev. Vi har fått dina uppgifter genom din anmälan om att vara medlem i föreningen, din anmälan till ett arrangemang eller i samband med att du fyller i formulär som finns tillgängliga på vår webbsida.  Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi genom detta ingått ett avtal.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon

Ingen utöver styrelsen har tillgång till personuppgifterna, såvida vi inte är skyldiga att dela dem enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att dela dina uppgifter till ett land utanför EU.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla vår del av avtalet vi har med dig.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är 3generationer.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelser, överföring samt ändra, begränsa och begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@3generationer.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Rulla till toppen